Youtube

Cin Guitar's Artist

กีตาร์สายไนล่อนคุณภาพดี Cordoba Fusion 5 Sonata Burst กับเรื่องราวของนักดนตรีพลังบวก @RibbindaSky ​
ภาพฝันในจักรวาล - เขียนไขและวานิช @Cin Guitars Chiangmai
ตามกาลเวลา - เขียนไขและวานิช @Cin Guitars Chiangmai
แฮปปี้โยคี - เขียนไขและวานิช @Cin Guitars Chiangmai
แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร - เขียนไขและวานิช @Cin Guitars Chiangmai
ทะเลดาว - เขียนไขและวานิช @Cin Guitars Chiangmai

^

Subscribe