Product

Wireless Monster Camera/Mobile Lavalier Microphone

2.4 Ghz

List Price 3,590 Baht
Net Price 3,590 Baht


Wireless Monster Camera / Mobile Wireless Mic อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนยุคนี้ ยกระดับคุณภาพเสียงในการบันทึกเสียงต่างๆด้วยระบบไร้สาย คุณภาพเสียงที่ได้จากไมค์ Conderser ที่เลือกใช้ Diaphragm ที่ใหญ่เป็นพิเศษกว่าไมค์ในท้องตลาดทั่วไป ทำให้เสียงที่บันทึก ได้มีความคมชัด สามารถต่อเข้าโทรศัพท์มือถือทั้ง IOS / Android และสามารถต่อเข้ากับกล้องถ่ายรูปที่มีช่องเสียบไมค์ เพื่อให้การอัดคลิปของคุณง่ายขึ้น ระบบการส่ง Signal แบบ 2.4Ghz ทำให้เสียงสมูทราบรื่น เนื้อเสียงแน่นคมชัด มีฟองน้ำเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนเวลาถ่ายนอกสถานที่ และไปได้ไกลกว่า 25 เมตร

 

Wireless Monster Camera / Mobile Wireless Mic จึงเหมาะกับทุกคน ด้วยวิธีการใช้ที่ง่ายและสะดวก คุณภาพที่ดีเกินราคา ดูรีวิวเพิ่มเติมจากคลิปด้านล่างนี้

 

Wireless Monster Camera / Mobile Wireless Mic อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนยุคนี้ ยกระดับคุณภาพเสียงในการบันทึกเสียงต่างๆด้วยระบบไร้สาย คุณภาพเสียงที่ได้จากไมค์ Conderser ที่เลือกใช้ Diaphragm ที่ใหญ่เป็นพิเศษกว่าไมค์ในท้องตลาดทั่วไป ทำให้เสียงที่บันทึก ได้มีความคมชัด สามารถต่อเข้าโทรศัพท์มือถือทั้ง IOS / Android และสามารถต่อเข้ากับกล้องถ่ายรูปที่มีช่องเสียบไมค์ เพื่อให้การอัดคลิปของคุณง่ายขึ้น ระบบการส่ง Signal แบบ 2.4Ghz ทำให้เสียงสมูทราบรื่น เนื้อเสียงแน่นคมชัด มีฟองน้ำเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนเวลาถ่ายนอกสถานที่ และไปได้ไกลกว่า 25 เมตร

 

Wireless Monster Camera / Mobile Wireless Mic จึงเหมาะกับทุกคน ด้วยวิธีการใช้ที่ง่ายและสะดวก คุณภาพที่ดีเกินราคา ดูรีวิวเพิ่มเติมจากคลิปด้านล่างนี้

 

video


Specs


^

Subscribe