Elixir
Elixir 19102
0.11-0.49
Price  500  Baht
Elixir 19052
0.10-0.46
Price  500  Baht
Elixir 19027
0.90-0.46
Price  500  Baht
Elixir 19002
0.90-0.42
Price  500  Baht
Elixir 11002
0.10-0.47
Price  550  Baht
Elixir Nanoweb 12052
Electric 12052 Light 10-46
Price  470  Baht
Elixir Nanoweb 12027
Electric 12027 Custom Light 9-46
Price  470  Baht
Elixir Nanoweb 12002
Electric 12002 Super Light 09-42
Price  470  Baht
Elixir 80/20 Bronze HD 11182
Acoustic 11182 Light 13-53
Price  600  Baht
Elixir Phosphor Bronze HD 16182
Acoustic 16182 Light 13-53
Price  600  Baht
Elixir 80/20 Bronze Polyweb11025
Acoustic 11025 Custom Light11-52
Price  550  Baht
Elixir 80/20 Bronze 11027
Acoustic 11027 Custom Light 11-52
Price  550  Baht
Elixir 80/20 Bronze 11102
Acoustic 11102 Medium 13-53
Price  600  Baht
Elixir Light 80/20 Bronze 11052
Acoustic 11052 Light 12-53
Price  550  Baht
Elixir Phosphor Bronze 16002
Acoustic 16002 Extra Light 10-47
Price  600  Baht
Elixir Phosphor Bronze 16027
Acoustic16027 Light 11-52
Price  600  Baht
Elixir Phosphor Bronze 16052
Acoustic 16052 Light 12-53
Price  600  Baht
บริษัท ยูนิค มิวสิค จำกัด
323 หมู่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Showroom
The Promenade
1st Floor Ramindra Rd. Bangkok 10230 Tel. 084-616 5559
Showroom
Zpell@Future Park
Rangsit 3rd Floor Bangkok 12130 Tel 095-790-7171
Showroom
Siam Paragon
2nd Floor Rama 1 Rd. Bangkok 10330 Tel. 094-817-4555
Cinguitars@gmail.com
Cinguitars
Cinguitars